logotyp
Login

Aktuality Veverky

Září 2020

Září 2020tel.č. MŠ V.Nováka  565 434 284


Vítáme vás v novém školním roce 2020/2021

ve třídě VEVEREK

PROVOZNÍ OPATŘENÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z DOPORUČENÍ MŠMT VZHLEDEM KE  COVID – 19,
PRO  ŠK. ROK 2020 –2021

 

 1. Do budovy MŠ smí s dítětem pouze jedna dospělá osoba, která musí mít ochranu úst a nosu (rouška). U vstupu musí použít dezinfekci na ruce a v šatně se zdržuje jen po dobu nezbytně nutnou.
 2. Děti odhlašujte telefonicky nejpozději do 7.30 hod..
 3. Všechny děti musí být v MŠ do 8.00 hod.. Po té se MŠ uzamyká.
 4. Z hygienických důvodů si děti do MŠ nesmí nosit žádné hračky ani kartáčky na zuby.
 5. Před vstupem do třídy bude učitelka dětem měřit teplotu.
 6. V poledne si děti můžete vyzvednout od 12.15 hod do 12.30 hod.
 7. Pokud dítě jeví známky nachlazení (rýma, kašel), nesmí do kolektivu.
 8. Pokud je dítě nemocné, musí po ukončení nemoci přinést potvrzení od lékaře.
 9. Dostane-li se rodina do kontaktu s COVID-19 a je jí nařízena karanténa, je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost nahlásit v MŠ.
 10. Pokud dítě bude prokazovat známky nemoci během dne, bude MŠ zákonného zástupce kontaktovat a ten je        povinen si dítě neprodleně vyzvednout.
 11. V pátek si všechny věci ze sáčků odnesete domů k vyprání (zůstat v MŠ mohou holínky, pláštěnka a bačkorky).
 12. Rodiče nesmí vstupovat do třídy.
 13. Postupná adaptace dítěte zatím není možná.

 


                   Společně to zvládneme!
Co děti potřebují do MŠ

Do třídy:   

 Děvčata  - legínky
               - bačkorky
               - náhradní věci na převlečení 

  Chlapci - hrací kalhoty
              - bačkory
              - náhradní věci na převlečení


Do ložnice : pyžamo 


Na pobyt venku :

-teplákovou soupravu (raději starší )
-holínky
-pláštěnku


 Hrneček z umělé hmoty na pitný režim 

Všechny věci prosíme podepsat!!

                         

                              V Kamenici nad Lipou 11.3.2020       Rozhodnutí zřizovatele

Z rozhodnutí zřizovatele po doporučení bezpečnostní
rady
státu a ministerstva školství se mateřská škola
od 16.3. 2020
uzavírá. Potvrzení pro zaměstnavatele
si můžete vyzvednout
v budově MŠ Na Besídce
16.3. až 18.3. 2020 v době
od 9 do 11 hod.,
v dalších dnech pouze po telefonické domluvě

na tel. čísle 603 550 765.

Děkujeme za pochopení situace


                                                Mgr. Jaroslava Váchová
                                                        ředitelka školy                   
                  BŘEZEN 2020

           16.3. ŠKOLNÍ ZRALOST
      přednáška PaedDr. Z.Martínka
      v MŠ Na Besídce v 17. hod.VEVERKA ZRZEČKA A PRAMÍNEK
     environmentální vycházka
     do přírody27.3. od 16 hod. KARNEVAL V KD
       pro malé děti30.3. PLAVECKÝ VÝCVIK V J.HRADCI
      pro přihlášené předškoláky
      cena 550 Kč
      odjezd v 10:45 hod.
      návrat cca ve 13 hod.
      s sebou pouze podepsané plavky
6.2. NÁVŠTĚVA ZŠ - DEN PŘEDŠKOLÁKŮ
       v dopoledních hodinách
       nedávejte, prosím, dětem kombinézu
       ani oteplováky26.2. NÁVŠTĚVA DRAVCŮ V MŠ
          pro všechny děti
          cena: 30,- Kč
          SRPŠ přispějě 20,- Kč
28.2. MASOPUST - MAŠKARNÍ REJ
         pro všechny děti
                ve třídě
       bližší informace na nástěnce v šatněNávštěva zajímavých pracovišť
v rámci seznamování dětí s povoláním
dospělých
3.12. jedeme naposledy na bruslení


4.12. TVOŘENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
        - začínáme v 15:30 hod.
        - s sebou dobrou náladu


5.12. ČERTOVSKÝ REJ
       - přiveďte děti do třídy v maskách
          (není podmínlou)


20.12. VÁNOCE ANEB CESTA DO BETLÉMA
       - pohádka v MŠ
       - vybíráme 50,-Kč


VEVERKA ZRZEČKA A MYSLIVEC
      - environmentální vycházka
          do přírody
      - termín a podrobnosti budou včas vyvěšeny v šatně


PŘEJEME VÁNOCE PLNÉ POHODY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Kurz bruslení: 5.11., 12.11., 19.11., 26.11.TATI,MAMI, NAMALUJ MI ČERTA NA PLOTVÝLET DO SOLNÉ JESKYNĚ
  -      den předškoláků
  -      vlakem do J.Hradce
  -      další informace budou včas uveřejněny7. 10. ČARODĚJNICE A DVA KLÍČE
          loutkové divadlo v MŠ
              pro všechny děti
            vstup: 20,-Kč platí rodiče
                       20,-Kč přispívá  SRPŠ


17. 10.  NÁVŠTĚVA HOPSÁRIA V Č.BUDĚJOVICÍCH
              pouze pro předškoláky
        vstup 100,- Kč, doprava je hrazena ze SRPŠ
        7,30 hod. - odjezd z MŠ


DRAKIÁDA - odpoledne her rodičů a dětí
             bližší informace v šatně MŠVEVERKA ZRZEČKA A SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK
environmentální vycházka v dopoledních hodinách
 pro všechny dětiNÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ V J.HRADCI
          se přesouvá na listopad
10.9. ZAHÁJENÍ PROVOZU HRAD


11.9.  V 15:30  SCHŮZE SRPŠ V MŠ NA BESÍDCE
            PRO VŠECHNY RODIČE


ZAČÁTEK KURZU BRUSLENÍ v JH
          
pro děti starší 4 let
       další informace a termín bude vyvěšen v šatně,
       zájem nahlašte ve třídě u učitelek


26.9. 17:00 hod. Hodina ozázek a odpovědí
              přednáška Paed.Dr. z. Martínka
             MŠ  Na Besídce, účast zdarma
                 připravte si otázky
3.6. NÁVŠTĚVA ZOO HORNÍ PĚNA
         odjezd z MŠ V 8 hod.
         cena 70,-Kč
         autobus je hrazen ze SRPŠ
         akce je pro předškoláky


4.6. LANOVÁ DRÁHA
         pro všechny děti
        
v dopoledních hodinách


5.6. SOCIÁLNÍ ZRALOST DÍTĚTE
         přednáška PaedDr. Z.Martínka
         od 17 hod. v MŠ Na Besídce


10.6. VÝLET DO HOPSÁLKOVA
           V J. HRADCI
         pro všechny děti
         vstup + cestovné 85 Kč
         odjezd vlakem v 8 hod.
         !z MŠ vycházíme v 7:30!
         s sebou: batoh,pití v PET lahvi,
                           ovoce


19.6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY V KD V 16 HOD.
            pro rodiče předškoláků a předškoláky
            bližší informace budou včas dodány


20.6. PIRÁTSKÁ NOC ODVAHY
            začátek v 18:30hod.
         pro odcházející předškoláky
        s sebou: spací pytel
                         bílé tričko
           vše ostatní zajištěno
         děti přiveďte do třídy převlečené
               do pirátského úboru


25.6. V 10 HOD. POHÁDKA V KINĚ
            O ŠEVCI JAKUBOVI
                pro všechny děti
                   cena 20 Kč


6.5. a 7.5. ZÁPIS DO MŠ
      pondělí 10-15 hod.
      úterý     10-12 hod.


10.5. HOPSÁRIUM Č.BUDĚJOVICE
           akce je pro předškoláky
           odjezd v 7:30 hod.
           cena 100 Kč
           cesta je hrazena ze SRPŠ
           bližší info v šatně


15.5. CYKLOVÝLET PRO PŘEDŠKOLÁKY
            připravte kola
            helmy
            svačinku


17.5. ZDRAVÍK A JEDLÍK V 8:3020.5. POKUSY V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH
              V BUDOVĚ MŠ


22.5. FOCENÍ OD 7 hod.
          viz. informace v šatně


27.5.-31.5. BAREVNÝ TÝDEN
   oblečte dětem tato trička:
PONDĚLÍ - žluté
ÚTERÝ      - červené
STŘEDA   - modré
ČTVRTEK  - zelené
PÁTEK      - bílé


27.5. VERNISÁŽ V MUZEU-
  výstava prací z výtvarného a keramického kroužku
  vystoupení dětí  ze souboru Klíček


VEVERKA ZRZEČKA A SLUNÍČKO
     termín bude podle počasí upřesněn


4. ZA VEVERKOU
ZRZEČKOU
      environmentální vycházka
      v době pobytu venku


9.4 .NÁVŠTĚVA  Z  INTEGROVANÉHO
        ZÁCHRANNÉHO SBORU
        minimální preventivní program
        v dopoledních hodinách10. a 11. 4. ZÁPIS DO ZŠ
        viz . plakátek na dveřích


11. 4. V 10 HOD. ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
        cena  25,-Kč rodiče
                   20,-Kč ze SRPŠ


16. 4. V 15:30 HOD. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
                         RODIČŮ A DĚTÍ
          s sebou dobrou náladu :-)


CYKLOVÝLET -  DEN PŘEDŠKOLÁKŮ
                  pouze pro předškoláky
      termín bude podle počasí včas oznámen PÁLENÍ ČARODĚJNIC
          podle počasí v týdnu od 23. do 26.4
4.3. - 8.3. JARNÍ PRÁZDNINY
     provoz zajištěn v MŠ Na Besídce


6.3. VYJDE FOTO TŘÍDY
        V PELHŘIMOVSKÉM DENÍKU


18.3. v 10 hod. DRAVCI
        návštěva z ekocentra
        cena : 30 Kč rodiče
                    20 Kč placeno ze SRPŠ   


18.-22.3. VYNÁŠENÍ ZIMY
                     A ODEMYKÁNÍ JARA


22.3. VYŠETŘENÍ OČÍ DĚTÍ
               pro přihlášené od 10 hod.


ENVIRONMENTÁLNÍ VYCHÁZKA
   ZA VEVERKOU ZRZEČKOU A PRAMÍNKEM
         termín bude upřesněn


TERMÍNY PLAVÁNÍ V BŘEZNU
        11.3. od 9.30 hod.
        14.3. od 8 hod.
        25.3. od. 9.30 hod.


29.3. OD 16 HOD. KARNEVAL V KD
        všichni jste srdečně zváni

 15.2.  MASOPUSTNÍ REJ

- v dopoledních hodinách
  děti můžete přivést ráno v kostýmu
    (není podmínkou)


PLAVECKÝ VÝCVIK
- začínáme 25.2.-pondělí
  poplatek 550,- Kč
- s sebou jen plavky
- bližší informace v šatně - 4.1. ANDĚL PÁNĚ IV
      koncert ZŠ v kostele
         v 10 hod.


- 24.1. NÁVŠTĚVA 1.TŘÍD ZŠ
       pro předškoláky v 9:55 hod.
       nedávejte dětem kombinézy


- 5.12. ČERTOVSKÉ ROJENÍČKO
      dopoledne plné her a legrace


- 11.12. PŘEDNÁŠKA NA TÉMA ŠIKANA
               PaedDr. Z.Martínka
                 od 17 hod v MŠ Na Besídce


- 18.12.  VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
               pro děti a rodiče
            s sebou dobrou náladu
              začátek v 15:30 hod.


- Návštěva ZŠ - vánoční výstava- ZA VEVERKOU ZRZEČKOU
   A HAJNÝM ROBÁTKEM
    Environmentální výchova
     v době pobytu venku

        
- TATI, MAMI, NAMALUJ MI ČERTA NA ZEĎ
   v polovině měsíce


  
  - NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
   v dopoledních hodinách


- 12.11. TROJPOHÁDKA
      v 10:15 v MŠ
      cena -  20 Kč rodiče
                    20 Kč ze SRPŠ
      pro všechny děti


- 22.11. EKOCENTRUM
     Les, rostliny a nebezpečná zvířata
      v 9 hod. v MŠ
      cena - 20 Kč rodiče
                   20 Kč ze SRPŠ
      pro všechny děti


- 30.11. FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ 
      možnost společného fota sourozenců od 7 hod.


- 2.10. v 15:30 hod. schůzka SRPŠ
 
spojená
            s tvořením rodičů a dětí


- POZOR, ZMĚNA!   přednáška PaedDr. Z.Martínka
      téma   OTÁZKY A ODPOVĚDI bude 25.10.
            v MŠ Na Besídce od 17.hod


- DRAKIÁDA - pro všechny děti
      11.10. v 16hod., bližší informace
               na plakatku na dveřích


- SOLNÁ JESKYNĚ - pro předškoláky
      18.10., bližší informace
               budou na plakátku


- ZA VEVERKOU ZRZEČKOU A SKŘÍTKEM PODZIMNÍČKEM
      environmentální vycházka v době pobytu venku
      10.10. v době pobytu dětí venku

- 12.9. v 16 hod. informační schůzka
      rodičů s trenérem ke kurzu bruslení


- 18.9. zahájení kurzu bruslení


PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:Dne 2.10. v 15.30 hod. zveme rodiče
na schůzku SRPŠ spojenou s tvořením
rodičů a dětí


Přednáška PaedDr. Z.Martínka
na téma Šikana v MŠ Na Besídce
8.10. v 17 hod.

   

2. a  3.5.  ZÁPIS DO MŠ10.5. HOPSARIUM Č. BUDĚJOVICE
             odjezd v 7:30 h.
             cena 100,-Kc
             autobus hradí SRPŠ
             bližší informace na nástěnce


14.5. FOTOGRAFOVÁNÍ
            případný zájem hlaste ve třídě21.5. VERNISÁŽ NA ZÁMKU
             zahájení : pěvecký sbor Kamínek
             výstava keramiky a výtvarných prací


29.5. NÁVŠTĚVA ZOO HORNÍ PĚNA
            odjezd v 8 hod.      
            vstup 50,- Kč
            autobus hradí SRPŠ
            svačinu vezeme s sebou
            s sebou :  batoh
                               pití na pet uzávěr
                               pláštěnku
                               trochu ovoce do krabičky
- NÁVŠTĚVA PODNIKŮ
   - PNEUSERVIS           úterý       3.4.
   - KADEŘNICE             středa     4.4.
   - ZAHRADNICTVÍ       čtvrtek    5.4.
   - KOVÁRNA                 pátek      6.4.


- TURISTICKÁ VYCHÁZKA RODIČŮ A DĚTÍ
          kolovýlet - termín bude upřesněn


- 23.4. - 27.4.  BAREVNÝ TÝDEN   

      pondělí    ŽLUTÉ
      
úterý       ZELENÉ
      středa      MODRÁ

      čtvrtek     BÍLÝ
      pátek       ČERVENÝ- 18.4. CYKLOVÝLET - PRO PŘEDŠKOLÁKY
     děti přiveďte do MŠ do 8 hod.
 S sebou
 :  ráno kolo vybavené, hlavně  funkční brzdy
                        helmu
                        pití na pet uzávěr
                        špekáček a 1 ks pečiva
                        sladkou odměnu vezeme s sebou
       Pojedeme směr kalich, v případě nepříznivého
     počasí se výlet odloží
    


- ZÁPIS DO ZŠ 11., 12.4.


- 11.4. NÁVŠTĚVA Z CENTRA VYDRA
   seznámení s domácími zvířaty
      rodiče hradí 20,- Kč
      MŠ přispívá 20,- Kč


- 25.4. přednáška PaedDr. Z.Martínka
   Povídání o ....náctiletých
    viz. plakátek na vstupních dveřích


- 27.4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC


PŘIPRAVUJE SE NA KVĚTEN:

        ZÁPIS DO MŠ:

  2.5.2018   10-15 hod.
  3.5.2018   10-12 hod.

- plavecký
výcvik :
          12.3.
         26.3.


- ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA-
      ZA VEVERKOU ZRZEČKOU
      A VÍLOU VODĚNKOU termín bude upřesněn


- Vynášení zimy a odemykání jara


-  MAMI, TATI, POJĎ SI SE MNOU VYROBIT
          VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ
    v úterý 27.3.
  třídní schůzka spojená s tvořením
   


-  TRADIČNÍ KARNEVAL V KD
    23.3. od 16hod. pořádá MŠ


- 2.-3. června ZPÍVAJÍCÍ VÍKEND
      NA KALICHU
  zájemci se mohou přihlásit do konce března
  u třídních učitelek
                                          
VEVERKA ZRZEČKA A MYSLIVEC - pro všechny děti
                                                            v době pobytu venku


17.1. NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA V Č.BUDĚJOVICÍCH
                                 pro předškoláky
- děti přiveďte do MŠ v 7 hod.
- vstup 30,-Kč
- s sebou pití na pet uzávěr, omyté a nakrájené ovoce
                                                v krabičce
- návrat kolem 13 hod.


22.1. v 17 hod.  ŠKOLNÍ ZRALOST
         přednáška PaedDr.Z.Martínka
         v MŠ Na Besídce
         Přednáška je zdarma, trvá cca 50 min.


31.1. NÁVŠTĚVA 1.TŘÍDY ZŠ - předškoláci
                                      v dopoledních hodinách
         Nedávejte dětem oteplovačky ani kombinézu1.12. ČERTOVSKÝ REJ
               přiveďte děti do třídy v kostýmu
              ( není podmínkou )7. 12. TROJPOHÁDKA
  vybíráme 20,- Kč
                                         
  SRPŠ  přispívá 20,-Kč
                              pro všechny děti


19.12. VÁNOČNÍ TVOŘENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
                  v 15:30 ve třídě Veverek
  S sebou :  skleničku od přesnídávky
                                    bez papírové polepky
                        nebo malou zavařovací sklenici
                                 může být i velká :-)


NÁVŠTĚVA ZŠ - vánoční výstavaVEVERKA ZRZEČKA  -  termín bude upřesněn


Vítáme vás ve školním roce 2017/2018
ve třídě Veverek

12.9. - zahájení provozu Hrad- centrum
         pro děti, které MŠ ještě nenavštěvují


V průběhu měsíce září můžete přihlašovat
         děti do kroužků. Viz. info na nástěnce v šatně

19.9. - 1. lekce bruslení v Soběslavi
         - cena 700,- Kč
         - přednostně budou přijímány předšk. děti,
           děti mladší budou přijímány na doplnění stavu
         - schůzka s instruktorem 11.9. v 16:oo hod.
               ÚČAST NUTNÁ
            BLIŽŠÍ INFORMACE NA DVEŘÍCH V ŠATNĚ
            Pokud budete mít o kurz zájem,
            přihlašte své děti u uč. ve třídě do 8.září.AKCE NA ČERVEN

1.6. Den dětí - návštěva cukrárny a mlsání

6.6. DIVADLO JIHLAVA
         
VSTUP 60 Kč
       Jen předškoláci
       Odjezd v 8:45 hod.
        S sebou: batoh, pití na uzávěr
                     sušenku

8.6. Veverka Zrzečka a Sluníčko

13.6.
DEN PŘEDŠKOLÁKŮ
         CYKLISTICKÝ VÝLET       
         s sebou: helmu, plně funkční kolo
                          batoh, pití
        odjezd po svačině v 9 hod. 


14.6.
MUZIKÁLOVÁ POHÁDKA
            navštívíme ZŠ - pro všechny děti

15.6. VÝLET DO J.HRADCE PRO VŠECHNY VEVERKY
           S sebou: batoh, pití  na pet uzávěr
                            mls
                            pláštěnka
            Vybíráme 30 Kč
            Jedeme vlakem v 8 hod.
            Příjezd v 11:54 hod.
 OD MŠ VYCHÁZÍME V 7:30 hod.


16.6. DRAVCI u ZŠ pro všechny děti
         vybíráme 45 Kč

POZOR PŘIDÁNO:
21.6. POLODENNÍ VÝLET
            PO STOPÁCH DINOSAURA
s sebou : batoh, pití, sůšu

odcházíme po svačině
návrat v obvyklou hodinu na oběd
PRO VŠECHNY VEVERKY :-))

22.6. Pohádka v KD v 10 hod.
            O ševci Kubovi
             vybíráme 20 Kč
            pro všechny děti

22.6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
         v KD  v 16 hod.
         s sebou jen zvoneček

29.6. NOC ODVAHY
            pouze pro předškoláky
            bližší informace budou
            vyvěšeny na dveřích v šatně

2. a 3.5. zápis do MŠ


Cyklistický výlet - den předškoláků bude včas oznámeno
         podle počasí

17.5. pojedou předškoláci na výlet do ZOO
   ODJEZD v 7:30 hod. autobusem od MŠ
   PŘÍJEZD  cca ve 13 hod.
   S SEBOU : batoh, pláštěnku, sušenku,
                  pití v lahvi na uzávěr
   VSTUP:  60 Kč
               autobus je hrazen ze SRPŠ

19.5. FOCENÍ DĚTÍ viz. letáček v šatně
   nahlašte, prosím, ve třídě o jaké fotky máte zájem

22.5. VERNISÁŽ NA ZÁMKU v 16 hod. - výstava keramických
         a výtvarných prací. Na zahájení výstavy
         vystoupí pěvecký kroužek Klíček a flétničky

25.5. CYKLISTICKÝ VÝLET PRO RODIČE A DĚTI
         podrobnosti na dveřích u schodů


POZOR, ZMĚNA TERMÍNU NA 29.5. v 17 hod. vás srdečně  zveme na přednášku
          PaedDr. Z.Martínka  DĚTI A POČÍTAČE
         přednáška trvá přibližně 45 minut a poté se můžete
         zeptat na případné problémy s dětmi


26.5. PŘEDŠKOLÁCI POJEDOU DO HOPSARIA V Č. BUDĚJOVICÍCH
      ODJEZD : v 7:30 hod.od MŠ autobusem
      NÁVRAT: cca ve 13 hod.
      VSTUP:  100 Kč
                   autobus je hrazen ze SRPŠ                   
      S SEBOU: batoh, sušenku, pití na uzávěr

31.5. návštěva FÁBULY pro všechny děti
         VSTUP -  50,- Kč platí rodiče
                      29,-Kč platí MŠ

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:

- 2.6. od 14 do 17:30 hod. v Mnichu před MŠ
   NÁVŠTĚVA KOUZELNÍKA
   POJÍZDNÉ PLANETÁRIUM
   BODYZORBING
   VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVANÍ :-)

- 6.6.
návštěva divadla v Jihlavě
      jen předškoláci
      vybíráme 60 Kč

- 16.6.návštěva výstavy DRAVCŮ
  před ZŠ
   pro všechny děti
   vybíráme 45 Kč

   

5.4. a 6.4. ZÁPIS V ZŠ -  viz. letáček na dveřích u schodů

11.4. - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
            začátek v 15:30
            s sebou: dobrou náladu
            děti si mohou nosit do MŠ vyfouknutá vajíčka
                        stačí 2-3

19.4. - NÁVŠTĚVA RODILÝCH AFRIČANŮ S BUBNOVOU ŠOU
              akce je pro všechny děti
               vstup 30,-Kč hradí rodiče
                        20,-Kč hradí SRPŠ

20.4. - NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA V Č. BUDĚJOVICÍCH
              pro předškolní děti
              ODJEZD autobusem od  MŠ V 7.30
              S SEBOU : batůžek, pití na uzávěr,
                              malý mls - ne čokoládový!
                              pláštěnka
              SVAČINU VEZEME S SEBOU
              VSTUP 30,-Kč
              AUTOBUS PLATÍ SRPŠ
              NÁVRAT přibližně ve 13 hod.

DEN PŘEDŠKOLÁKŮ - návšzěva ZUŠ
            podrobnosti včas ohlásíme

TURISTICKÁ VYCHÁZKA PRO RODIČE A DĚTI
NA KOLECH - termín bude včas oznámen podle počasí

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ V RÁMCI POBYTU DĚTÍ VENKU

REJ ČARODĚJNIC - soutěže
                           pálení čarodějnic
                           děti mohou přijít ráno v kostýmech
                           pátek 28.4.(v případě nepříznivého počasí bude
                                  termín změněn)
            
                                                   
     
               

                        


SEZNAMUJEME SE S POVOLÁNÍM RODIČŮ
A NAVŠTÍVÍME NĚKTERÉ PODNIKY

- 28.2. NÁVŠTĚVA KADEŘNICTVÍ

- 1.3.  NÁVŠTĚVA EDSCHY

- 2.3.  NÁVŠTĚVA DĚTSKÉ KNIHOVNY A PROHLÍDKA ZŠ

- 3.3.  NÁVŠTĚVA U ŠEVCE


6.3. - 10.3. BAREVNÝ TÝDEN

Pondělí  žluté

Úterý červené

Středa zelená

Čtvrtek modrý

Pátek bílý


V tyto dny oblečte, prosím, děti do triček
podle barvy dne- Veverka Zrzečka  - termín bude upřesněn

- Odemykání jara a vynášení Zimy

- 24.3. Školní karneval  v KD
    viz. plakátek na dveřích

- Plavecký výcvik - viz.plakátek na dveřích
         v šatně


- 3.2. pátek - mají děti ze ZŠ pololetní prázdniny

- 9. 2. přednáška Paed.Dr. Z.Martínka
            téma : Děti s ADHD
            Můžete se také zeptat na případné problémy s dětmi

-      PŘESOUVÁ SE NA 6.BŘEZNA
   barevný týden - termín bude upřesněn
   každý den budeme mít na sobě jinou barvu trička
   vše bude napsáno na dveřích v šatně

- 17.2. budeme mít ve třídě KARNEVAL
      plný her a radovánek
      přiveďte děti ráno převlečené do masek :-)

  


- plavecký výcvik pro přihlášené předškoláky
  Termíny : 20.2., 27.2., 6.3., 13.3., 27.3.
   Přirpavte dětem plavky a podepište je
   Vybíráme 500,- Kč
   S sebou děti nic nepotřebují
   Návrat cca ve 13 hod.
POZOR! PRVNÍ LEKCE JE V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN
DĚTI PŘIVEĎTE NA HORNÍ MŠ NA BESÍDCE, KDE BUDE
ZAJIŠTĚN PRÁZDNINOVÝ PROVOZ


- 20.2. - 24.2. JARNÍ PRÁZDNINY
   Nahlašte, prosím, ve třídě docházku o prázdninách

DĚKUJI MAMINKÁM ZA PODNĚTNÉ PŘIPOMÍNKY.
HOUPACÍ LEHÁTKA PRO KOJENCE JSOU ZAKOUPENY
A ULOŽENY ZA DVEŘMI V ŠATNĚ :-))


NÁSTĚNKA

Vítejte na našich stránkách

obrázek
Vítejte na stránkách naší mateřské školy. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu MŠMT. Kvalifikovaní pedagogové vytvářejí příznivé podmínky k zajištění maximálního rozvoje osobnosti dětí na základě věkových a individuálních zvláštností s ohledem na přítomnost, minulost i budoucnost podle zásad zdravého životního stylu.
MATEŘSKÁ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI KAMENICE NAD LIPOU
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Mateřská škola Na Besídce 632,Kamenice nad Lipou
od 11. dubna do 15. dubna


Pondělí: přesnídávka – rohlík se šunkou, jablko, ovocný čaj (1,3,7)
Polévka - s pohankovými vločkami (1,9)
Hl.jídlo - filety z hejka na česneku, bram. kaše, červ. řepa s mrkví, řepík
Svačina - pyré, čaj

Úterý: přesnídávka - kmínový chléb, tuňáková pomaz. s okurkou, chléb (1,3,7), kakao
Polévka - hovězí s hráškem a rýží (9)
Hl.jídlo - hrachové pyré, kuřecí roláda, salát z čínského zelí, multivitamín
Svačina - sýrová houska, jablko (1,3,7) , čaj

Středa: přesnídávka – chléb, medové máslo, hruška, granko (1,3,7)
Polévka - hrstková
Hl.jídlo - vepřové maso v mrkvi, brambory, mošt
Svačina - pudink s piškoty a sirupem (1,3,7) , čaj

Čtvrtek: přesnídávka - slunečnicový chléb, sýrová pomaz. s celerem, paprika, čaj (1,3,7,9)
Polévka - gulášová (1)
Hl.jídlo - krupicová kaše s čokoládou, ovoce, džus (1,4,7)
Svačina - banán, čaj

pátek: : přesnídávka – koláček s tvarohem, jablko (1,3,7), malcao
Polévka - rajská s ovesnými vločkami (1)
Hl.jídlo - kuře pečené na bazalce, rýže, rajče, multivitamín
Svačina - ovocná tyčinka, čaj


ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě
K PITÍ JE NABÍZENA I ČISTÁ PITNÁ VODA

DOMŮ

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign