logotyp
Login

Aktuality Veverky

Březen 2020

Březen  2020tel.č. MŠ V.Nováka  565 434 284
                         

                              V Kamenici nad Lipou 11.3.2020       Rozhodnutí zřizovatele

Z rozhodnutí zřizovatele po doporučení bezpečnostní
rady
státu a ministerstva školství se mateřská škola
od 16.3. 2020
uzavírá. Potvrzení pro zaměstnavatele
si můžete vyzvednout
v budově MŠ Na Besídce
16.3. až 18.3. 2020 v době
od 9 do 11 hod.,
v dalších dnech pouze po telefonické domluvě

na tel. čísle 603 550 765.

Děkujeme za pochopení situace


                                                Mgr. Jaroslava Váchová
                                                        ředitelka školy                   
                  BŘEZEN 2020

           16.3. ŠKOLNÍ ZRALOST
      přednáška PaedDr. Z.Martínka
      v MŠ Na Besídce v 17. hod.VEVERKA ZRZEČKA A PRAMÍNEK
     environmentální vycházka
     do přírody27.3. od 16 hod. KARNEVAL V KD
       pro malé děti30.3. PLAVECKÝ VÝCVIK V J.HRADCI
      pro přihlášené předškoláky
      cena 550 Kč
      odjezd v 10:45 hod.
      návrat cca ve 13 hod.
      s sebou pouze podepsané plavky
6.2. NÁVŠTĚVA ZŠ - DEN PŘEDŠKOLÁKŮ
       v dopoledních hodinách
       nedávejte, prosím, dětem kombinézu
       ani oteplováky26.2. NÁVŠTĚVA DRAVCŮ V MŠ
          pro všechny děti
          cena: 30,- Kč
          SRPŠ přispějě 20,- Kč
28.2. MASOPUST - MAŠKARNÍ REJ
         pro všechny děti
                ve třídě
       bližší informace na nástěnce v šatněNávštěva zajímavých pracovišť
v rámci seznamování dětí s povoláním
dospělých
3.12. jedeme naposledy na bruslení


4.12. TVOŘENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
        - začínáme v 15:30 hod.
        - s sebou dobrou náladu


5.12. ČERTOVSKÝ REJ
       - přiveďte děti do třídy v maskách
          (není podmínlou)


20.12. VÁNOCE ANEB CESTA DO BETLÉMA
       - pohádka v MŠ
       - vybíráme 50,-Kč


VEVERKA ZRZEČKA A MYSLIVEC
      - environmentální vycházka
          do přírody
      - termín a podrobnosti budou včas vyvěšeny v šatně


PŘEJEME VÁNOCE PLNÉ POHODY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Kurz bruslení: 5.11., 12.11., 19.11., 26.11.TATI,MAMI, NAMALUJ MI ČERTA NA PLOTVÝLET DO SOLNÉ JESKYNĚ
  -      den předškoláků
  -      vlakem do J.Hradce
  -      další informace budou včas uveřejněny7. 10. ČARODĚJNICE A DVA KLÍČE
          loutkové divadlo v MŠ
              pro všechny děti
            vstup: 20,-Kč platí rodiče
                       20,-Kč přispívá  SRPŠ


17. 10.  NÁVŠTĚVA HOPSÁRIA V Č.BUDĚJOVICÍCH
              pouze pro předškoláky
        vstup 100,- Kč, doprava je hrazena ze SRPŠ
        7,30 hod. - odjezd z MŠ


DRAKIÁDA - odpoledne her rodičů a dětí
             bližší informace v šatně MŠVEVERKA ZRZEČKA A SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK
environmentální vycházka v dopoledních hodinách
 pro všechny dětiNÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ V J.HRADCI
          se přesouvá na listopad
10.9. ZAHÁJENÍ PROVOZU HRAD


11.9.  V 15:30  SCHŮZE SRPŠ V MŠ NA BESÍDCE
            PRO VŠECHNY RODIČE


ZAČÁTEK KURZU BRUSLENÍ v JH
          
pro děti starší 4 let
       další informace a termín bude vyvěšen v šatně,
       zájem nahlašte ve třídě u učitelek


26.9. 17:00 hod. Hodina ozázek a odpovědí
              přednáška Paed.Dr. z. Martínka
             MŠ  Na Besídce, účast zdarma
                 připravte si otázky
3.6. NÁVŠTĚVA ZOO HORNÍ PĚNA
         odjezd z MŠ V 8 hod.
         cena 70,-Kč
         autobus je hrazen ze SRPŠ
         akce je pro předškoláky


4.6. LANOVÁ DRÁHA
         pro všechny děti
        
v dopoledních hodinách


5.6. SOCIÁLNÍ ZRALOST DÍTĚTE
         přednáška PaedDr. Z.Martínka
         od 17 hod. v MŠ Na Besídce


10.6. VÝLET DO HOPSÁLKOVA
           V J. HRADCI
         pro všechny děti
         vstup + cestovné 85 Kč
         odjezd vlakem v 8 hod.
         !z MŠ vycházíme v 7:30!
         s sebou: batoh,pití v PET lahvi,
                           ovoce


19.6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY V KD V 16 HOD.
            pro rodiče předškoláků a předškoláky
            bližší informace budou včas dodány


20.6. PIRÁTSKÁ NOC ODVAHY
            začátek v 18:30hod.
         pro odcházející předškoláky
        s sebou: spací pytel
                         bílé tričko
           vše ostatní zajištěno
         děti přiveďte do třídy převlečené
               do pirátského úboru


25.6. V 10 HOD. POHÁDKA V KINĚ
            O ŠEVCI JAKUBOVI
                pro všechny děti
                   cena 20 Kč


6.5. a 7.5. ZÁPIS DO MŠ
      pondělí 10-15 hod.
      úterý     10-12 hod.


10.5. HOPSÁRIUM Č.BUDĚJOVICE
           akce je pro předškoláky
           odjezd v 7:30 hod.
           cena 100 Kč
           cesta je hrazena ze SRPŠ
           bližší info v šatně


15.5. CYKLOVÝLET PRO PŘEDŠKOLÁKY
            připravte kola
            helmy
            svačinku


17.5. ZDRAVÍK A JEDLÍK V 8:3020.5. POKUSY V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH
              V BUDOVĚ MŠ


22.5. FOCENÍ OD 7 hod.
          viz. informace v šatně


27.5.-31.5. BAREVNÝ TÝDEN
   oblečte dětem tato trička:
PONDĚLÍ - žluté
ÚTERÝ      - červené
STŘEDA   - modré
ČTVRTEK  - zelené
PÁTEK      - bílé


27.5. VERNISÁŽ V MUZEU-
  výstava prací z výtvarného a keramického kroužku
  vystoupení dětí  ze souboru Klíček


VEVERKA ZRZEČKA A SLUNÍČKO
     termín bude podle počasí upřesněn


4. ZA VEVERKOU
ZRZEČKOU
      environmentální vycházka
      v době pobytu venku


9.4 .NÁVŠTĚVA  Z  INTEGROVANÉHO
        ZÁCHRANNÉHO SBORU
        minimální preventivní program
        v dopoledních hodinách10. a 11. 4. ZÁPIS DO ZŠ
        viz . plakátek na dveřích


11. 4. V 10 HOD. ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
        cena  25,-Kč rodiče
                   20,-Kč ze SRPŠ


16. 4. V 15:30 HOD. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
                         RODIČŮ A DĚTÍ
          s sebou dobrou náladu :-)


CYKLOVÝLET -  DEN PŘEDŠKOLÁKŮ
                  pouze pro předškoláky
      termín bude podle počasí včas oznámen PÁLENÍ ČARODĚJNIC
          podle počasí v týdnu od 23. do 26.4
4.3. - 8.3. JARNÍ PRÁZDNINY
     provoz zajištěn v MŠ Na Besídce


6.3. VYJDE FOTO TŘÍDY
        V PELHŘIMOVSKÉM DENÍKU


18.3. v 10 hod. DRAVCI
        návštěva z ekocentra
        cena : 30 Kč rodiče
                    20 Kč placeno ze SRPŠ   


18.-22.3. VYNÁŠENÍ ZIMY
                     A ODEMYKÁNÍ JARA


22.3. VYŠETŘENÍ OČÍ DĚTÍ
               pro přihlášené od 10 hod.


ENVIRONMENTÁLNÍ VYCHÁZKA
   ZA VEVERKOU ZRZEČKOU A PRAMÍNKEM
         termín bude upřesněn


TERMÍNY PLAVÁNÍ V BŘEZNU
        11.3. od 9.30 hod.
        14.3. od 8 hod.
        25.3. od. 9.30 hod.


29.3. OD 16 HOD. KARNEVAL V KD
        všichni jste srdečně zváni

 15.2.  MASOPUSTNÍ REJ

- v dopoledních hodinách
  děti můžete přivést ráno v kostýmu
    (není podmínkou)


PLAVECKÝ VÝCVIK
- začínáme 25.2.-pondělí
  poplatek 550,- Kč
- s sebou jen plavky
- bližší informace v šatně - 4.1. ANDĚL PÁNĚ IV
      koncert ZŠ v kostele
         v 10 hod.


- 24.1. NÁVŠTĚVA 1.TŘÍD ZŠ
       pro předškoláky v 9:55 hod.
       nedávejte dětem kombinézy


- 5.12. ČERTOVSKÉ ROJENÍČKO
      dopoledne plné her a legrace


- 11.12. PŘEDNÁŠKA NA TÉMA ŠIKANA
               PaedDr. Z.Martínka
                 od 17 hod v MŠ Na Besídce


- 18.12.  VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
               pro děti a rodiče
            s sebou dobrou náladu
              začátek v 15:30 hod.


- Návštěva ZŠ - vánoční výstava- ZA VEVERKOU ZRZEČKOU
   A HAJNÝM ROBÁTKEM
    Environmentální výchova
     v době pobytu venku

        
- TATI, MAMI, NAMALUJ MI ČERTA NA ZEĎ
   v polovině měsíce


  
  - NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
   v dopoledních hodinách


- 12.11. TROJPOHÁDKA
      v 10:15 v MŠ
      cena -  20 Kč rodiče
                    20 Kč ze SRPŠ
      pro všechny děti


- 22.11. EKOCENTRUM
     Les, rostliny a nebezpečná zvířata
      v 9 hod. v MŠ
      cena - 20 Kč rodiče
                   20 Kč ze SRPŠ
      pro všechny děti


- 30.11. FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ 
      možnost společného fota sourozenců od 7 hod.


- 2.10. v 15:30 hod. schůzka SRPŠ
 
spojená
            s tvořením rodičů a dětí


- POZOR, ZMĚNA!   přednáška PaedDr. Z.Martínka
      téma   OTÁZKY A ODPOVĚDI bude 25.10.
            v MŠ Na Besídce od 17.hod


- DRAKIÁDA - pro všechny děti
      11.10. v 16hod., bližší informace
               na plakatku na dveřích


- SOLNÁ JESKYNĚ - pro předškoláky
      18.10., bližší informace
               budou na plakátku


- ZA VEVERKOU ZRZEČKOU A SKŘÍTKEM PODZIMNÍČKEM
      environmentální vycházka v době pobytu venku
      10.10. v době pobytu dětí venku

- 12.9. v 16 hod. informační schůzka
      rodičů s trenérem ke kurzu bruslení


- 18.9. zahájení kurzu bruslení


PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:Dne 2.10. v 15.30 hod. zveme rodiče
na schůzku SRPŠ spojenou s tvořením
rodičů a dětí


Přednáška PaedDr. Z.Martínka
na téma Šikana v MŠ Na Besídce
8.10. v 17 hod.

   

2. a  3.5.  ZÁPIS DO MŠ10.5. HOPSARIUM Č. BUDĚJOVICE
             odjezd v 7:30 h.
             cena 100,-Kc
             autobus hradí SRPŠ
             bližší informace na nástěnce


14.5. FOTOGRAFOVÁNÍ
            případný zájem hlaste ve třídě21.5. VERNISÁŽ NA ZÁMKU
             zahájení : pěvecký sbor Kamínek
             výstava keramiky a výtvarných prací


29.5. NÁVŠTĚVA ZOO HORNÍ PĚNA
            odjezd v 8 hod.      
            vstup 50,- Kč
            autobus hradí SRPŠ
            svačinu vezeme s sebou
            s sebou :  batoh
                               pití na pet uzávěr
                               pláštěnku
                               trochu ovoce do krabičky
- NÁVŠTĚVA PODNIKŮ
   - PNEUSERVIS           úterý       3.4.
   - KADEŘNICE             středa     4.4.
   - ZAHRADNICTVÍ       čtvrtek    5.4.
   - KOVÁRNA                 pátek      6.4.


- TURISTICKÁ VYCHÁZKA RODIČŮ A DĚTÍ
          kolovýlet - termín bude upřesněn


- 23.4. - 27.4.  BAREVNÝ TÝDEN   

      pondělí    ŽLUTÉ
      
úterý       ZELENÉ
      středa      MODRÁ

      čtvrtek     BÍLÝ
      pátek       ČERVENÝ- 18.4. CYKLOVÝLET - PRO PŘEDŠKOLÁKY
     děti přiveďte do MŠ do 8 hod.
 S sebou
 :  ráno kolo vybavené, hlavně  funkční brzdy
                        helmu
                        pití na pet uzávěr
                        špekáček a 1 ks pečiva
                        sladkou odměnu vezeme s sebou
       Pojedeme směr kalich, v případě nepříznivého
     počasí se výlet odloží
    


- ZÁPIS DO ZŠ 11., 12.4.


- 11.4. NÁVŠTĚVA Z CENTRA VYDRA
   seznámení s domácími zvířaty
      rodiče hradí 20,- Kč
      MŠ přispívá 20,- Kč


- 25.4. přednáška PaedDr. Z.Martínka
   Povídání o ....náctiletých
    viz. plakátek na vstupních dveřích


- 27.4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC


PŘIPRAVUJE SE NA KVĚTEN:

        ZÁPIS DO MŠ:

  2.5.2018   10-15 hod.
  3.5.2018   10-12 hod.

- plavecký
výcvik :
          12.3.
         26.3.


- ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA-
      ZA VEVERKOU ZRZEČKOU
      A VÍLOU VODĚNKOU termín bude upřesněn


- Vynášení zimy a odemykání jara


-  MAMI, TATI, POJĎ SI SE MNOU VYROBIT
          VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ
    v úterý 27.3.
  třídní schůzka spojená s tvořením
   


-  TRADIČNÍ KARNEVAL V KD
    23.3. od 16hod. pořádá MŠ


- 2.-3. června ZPÍVAJÍCÍ VÍKEND
      NA KALICHU
  zájemci se mohou přihlásit do konce března
  u třídních učitelek
                                          
VEVERKA ZRZEČKA A MYSLIVEC - pro všechny děti
                                                            v době pobytu venku


17.1. NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA V Č.BUDĚJOVICÍCH
                                 pro předškoláky
- děti přiveďte do MŠ v 7 hod.
- vstup 30,-Kč
- s sebou pití na pet uzávěr, omyté a nakrájené ovoce
                                                v krabičce
- návrat kolem 13 hod.


22.1. v 17 hod.  ŠKOLNÍ ZRALOST
         přednáška PaedDr.Z.Martínka
         v MŠ Na Besídce
         Přednáška je zdarma, trvá cca 50 min.


31.1. NÁVŠTĚVA 1.TŘÍDY ZŠ - předškoláci
                                      v dopoledních hodinách
         Nedávejte dětem oteplovačky ani kombinézu1.12. ČERTOVSKÝ REJ
               přiveďte děti do třídy v kostýmu
              ( není podmínkou )7. 12. TROJPOHÁDKA
  vybíráme 20,- Kč
                                         
  SRPŠ  přispívá 20,-Kč
                              pro všechny děti


19.12. VÁNOČNÍ TVOŘENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
                  v 15:30 ve třídě Veverek
  S sebou :  skleničku od přesnídávky
                                    bez papírové polepky
                        nebo malou zavařovací sklenici
                                 může být i velká :-)


NÁVŠTĚVA ZŠ - vánoční výstavaVEVERKA ZRZEČKA  -  termín bude upřesněn


Vítáme vás ve školním roce 2017/2018
ve třídě Veverek

12.9. - zahájení provozu Hrad- centrum
         pro děti, které MŠ ještě nenavštěvují


V průběhu měsíce září můžete přihlašovat
         děti do kroužků. Viz. info na nástěnce v šatně

19.9. - 1. lekce bruslení v Soběslavi
         - cena 700,- Kč
         - přednostně budou přijímány předšk. děti,
           děti mladší budou přijímány na doplnění stavu
         - schůzka s instruktorem 11.9. v 16:oo hod.
               ÚČAST NUTNÁ
            BLIŽŠÍ INFORMACE NA DVEŘÍCH V ŠATNĚ
            Pokud budete mít o kurz zájem,
            přihlašte své děti u uč. ve třídě do 8.září.AKCE NA ČERVEN

1.6. Den dětí - návštěva cukrárny a mlsání

6.6. DIVADLO JIHLAVA
         
VSTUP 60 Kč
       Jen předškoláci
       Odjezd v 8:45 hod.
        S sebou: batoh, pití na uzávěr
                     sušenku

8.6. Veverka Zrzečka a Sluníčko

13.6.
DEN PŘEDŠKOLÁKŮ
         CYKLISTICKÝ VÝLET       
         s sebou: helmu, plně funkční kolo
                          batoh, pití
        odjezd po svačině v 9 hod. 


14.6.
MUZIKÁLOVÁ POHÁDKA
            navštívíme ZŠ - pro všechny děti

15.6. VÝLET DO J.HRADCE PRO VŠECHNY VEVERKY
           S sebou: batoh, pití  na pet uzávěr
                            mls
                            pláštěnka
            Vybíráme 30 Kč
            Jedeme vlakem v 8 hod.
            Příjezd v 11:54 hod.
 OD MŠ VYCHÁZÍME V 7:30 hod.


16.6. DRAVCI u ZŠ pro všechny děti
         vybíráme 45 Kč

POZOR PŘIDÁNO:
21.6. POLODENNÍ VÝLET
            PO STOPÁCH DINOSAURA
s sebou : batoh, pití, sůšu

odcházíme po svačině
návrat v obvyklou hodinu na oběd
PRO VŠECHNY VEVERKY :-))

22.6. Pohádka v KD v 10 hod.
            O ševci Kubovi
             vybíráme 20 Kč
            pro všechny děti

22.6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
         v KD  v 16 hod.
         s sebou jen zvoneček

29.6. NOC ODVAHY
            pouze pro předškoláky
            bližší informace budou
            vyvěšeny na dveřích v šatně

2. a 3.5. zápis do MŠ


Cyklistický výlet - den předškoláků bude včas oznámeno
         podle počasí

17.5. pojedou předškoláci na výlet do ZOO
   ODJEZD v 7:30 hod. autobusem od MŠ
   PŘÍJEZD  cca ve 13 hod.
   S SEBOU : batoh, pláštěnku, sušenku,
                  pití v lahvi na uzávěr
   VSTUP:  60 Kč
               autobus je hrazen ze SRPŠ

19.5. FOCENÍ DĚTÍ viz. letáček v šatně
   nahlašte, prosím, ve třídě o jaké fotky máte zájem

22.5. VERNISÁŽ NA ZÁMKU v 16 hod. - výstava keramických
         a výtvarných prací. Na zahájení výstavy
         vystoupí pěvecký kroužek Klíček a flétničky

25.5. CYKLISTICKÝ VÝLET PRO RODIČE A DĚTI
         podrobnosti na dveřích u schodů


POZOR, ZMĚNA TERMÍNU NA 29.5. v 17 hod. vás srdečně  zveme na přednášku
          PaedDr. Z.Martínka  DĚTI A POČÍTAČE
         přednáška trvá přibližně 45 minut a poté se můžete
         zeptat na případné problémy s dětmi


26.5. PŘEDŠKOLÁCI POJEDOU DO HOPSARIA V Č. BUDĚJOVICÍCH
      ODJEZD : v 7:30 hod.od MŠ autobusem
      NÁVRAT: cca ve 13 hod.
      VSTUP:  100 Kč
                   autobus je hrazen ze SRPŠ                   
      S SEBOU: batoh, sušenku, pití na uzávěr

31.5. návštěva FÁBULY pro všechny děti
         VSTUP -  50,- Kč platí rodiče
                      29,-Kč platí MŠ

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:

- 2.6. od 14 do 17:30 hod. v Mnichu před MŠ
   NÁVŠTĚVA KOUZELNÍKA
   POJÍZDNÉ PLANETÁRIUM
   BODYZORBING
   VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVANÍ :-)

- 6.6.
návštěva divadla v Jihlavě
      jen předškoláci
      vybíráme 60 Kč

- 16.6.návštěva výstavy DRAVCŮ
  před ZŠ
   pro všechny děti
   vybíráme 45 Kč

   

5.4. a 6.4. ZÁPIS V ZŠ -  viz. letáček na dveřích u schodů

11.4. - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
            začátek v 15:30
            s sebou: dobrou náladu
            děti si mohou nosit do MŠ vyfouknutá vajíčka
                        stačí 2-3

19.4. - NÁVŠTĚVA RODILÝCH AFRIČANŮ S BUBNOVOU ŠOU
              akce je pro všechny děti
               vstup 30,-Kč hradí rodiče
                        20,-Kč hradí SRPŠ

20.4. - NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA V Č. BUDĚJOVICÍCH
              pro předškolní děti
              ODJEZD autobusem od  MŠ V 7.30
              S SEBOU : batůžek, pití na uzávěr,
                              malý mls - ne čokoládový!
                              pláštěnka
              SVAČINU VEZEME S SEBOU
              VSTUP 30,-Kč
              AUTOBUS PLATÍ SRPŠ
              NÁVRAT přibližně ve 13 hod.

DEN PŘEDŠKOLÁKŮ - návšzěva ZUŠ
            podrobnosti včas ohlásíme

TURISTICKÁ VYCHÁZKA PRO RODIČE A DĚTI
NA KOLECH - termín bude včas oznámen podle počasí

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ V RÁMCI POBYTU DĚTÍ VENKU

REJ ČARODĚJNIC - soutěže
                           pálení čarodějnic
                           děti mohou přijít ráno v kostýmech
                           pátek 28.4.(v případě nepříznivého počasí bude
                                  termín změněn)
            
                                                   
     
               

                        


SEZNAMUJEME SE S POVOLÁNÍM RODIČŮ
A NAVŠTÍVÍME NĚKTERÉ PODNIKY

- 28.2. NÁVŠTĚVA KADEŘNICTVÍ

- 1.3.  NÁVŠTĚVA EDSCHY

- 2.3.  NÁVŠTĚVA DĚTSKÉ KNIHOVNY A PROHLÍDKA ZŠ

- 3.3.  NÁVŠTĚVA U ŠEVCE


6.3. - 10.3. BAREVNÝ TÝDEN

Pondělí  žluté

Úterý červené

Středa zelená

Čtvrtek modrý

Pátek bílý


V tyto dny oblečte, prosím, děti do triček
podle barvy dne- Veverka Zrzečka  - termín bude upřesněn

- Odemykání jara a vynášení Zimy

- 24.3. Školní karneval  v KD
    viz. plakátek na dveřích

- Plavecký výcvik - viz.plakátek na dveřích
         v šatně


- 3.2. pátek - mají děti ze ZŠ pololetní prázdniny

- 9. 2. přednáška Paed.Dr. Z.Martínka
            téma : Děti s ADHD
            Můžete se také zeptat na případné problémy s dětmi

-      PŘESOUVÁ SE NA 6.BŘEZNA
   barevný týden - termín bude upřesněn
   každý den budeme mít na sobě jinou barvu trička
   vše bude napsáno na dveřích v šatně

- 17.2. budeme mít ve třídě KARNEVAL
      plný her a radovánek
      přiveďte děti ráno převlečené do masek :-)

  


- plavecký výcvik pro přihlášené předškoláky
  Termíny : 20.2., 27.2., 6.3., 13.3., 27.3.
   Přirpavte dětem plavky a podepište je
   Vybíráme 500,- Kč
   S sebou děti nic nepotřebují
   Návrat cca ve 13 hod.
POZOR! PRVNÍ LEKCE JE V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN
DĚTI PŘIVEĎTE NA HORNÍ MŠ NA BESÍDCE, KDE BUDE
ZAJIŠTĚN PRÁZDNINOVÝ PROVOZ


- 20.2. - 24.2. JARNÍ PRÁZDNINY
   Nahlašte, prosím, ve třídě docházku o prázdninách

DĚKUJI MAMINKÁM ZA PODNĚTNÉ PŘIPOMÍNKY.
HOUPACÍ LEHÁTKA PRO KOJENCE JSOU ZAKOUPENY
A ULOŽENY ZA DVEŘMI V ŠATNĚ :-))


NÁSTĚNKA

Vítejte na našich stránkách

obrázek
Vítejte na stránkách naší mateřské školy. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu MŠMT. Kvalifikovaní pedagogové vytvářejí příznivé podmínky k zajištění maximálního rozvoje osobnosti dětí na základě věkových a individuálních zvláštností s ohledem na přítomnost, minulost i budoucnost podle zásad zdravého životního stylu.
MATEŘSKÁ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI KAMENICE NAD LIPOU
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Mateřská škola Na Besídce 632,Kamenice nad Lipou
od 11. dubna do 15. dubna


Pondělí: přesnídávka – rohlík se šunkou, jablko, ovocný čaj (1,3,7)
Polévka - s pohankovými vločkami (1,9)
Hl.jídlo - filety z hejka na česneku, bram. kaše, červ. řepa s mrkví, řepík
Svačina - pyré, čaj

Úterý: přesnídávka - kmínový chléb, tuňáková pomaz. s okurkou, chléb (1,3,7), kakao
Polévka - hovězí s hráškem a rýží (9)
Hl.jídlo - hrachové pyré, kuřecí roláda, salát z čínského zelí, multivitamín
Svačina - sýrová houska, jablko (1,3,7) , čaj

Středa: přesnídávka – chléb, medové máslo, hruška, granko (1,3,7)
Polévka - hrstková
Hl.jídlo - vepřové maso v mrkvi, brambory, mošt
Svačina - pudink s piškoty a sirupem (1,3,7) , čaj

Čtvrtek: přesnídávka - slunečnicový chléb, sýrová pomaz. s celerem, paprika, čaj (1,3,7,9)
Polévka - gulášová (1)
Hl.jídlo - krupicová kaše s čokoládou, ovoce, džus (1,4,7)
Svačina - banán, čaj

pátek: : přesnídávka – koláček s tvarohem, jablko (1,3,7), malcao
Polévka - rajská s ovesnými vločkami (1)
Hl.jídlo - kuře pečené na bazalce, rýže, rajče, multivitamín
Svačina - ovocná tyčinka, čaj


ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě
K PITÍ JE NABÍZENA I ČISTÁ PITNÁ VODA

DOMŮ

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign